Jonas Blue Instagram Stats & Analytics Dashboard

Jonas Blue Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-13 12:01:46Đang tính toán
Tổng số đăng ký567.36N
Chú ý1.13N
Bài viết1.29N
Xếp hạng toàn cầu
73,001st (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.13
Nên suy nghĩ thêm(Top 38.9%)
tỷ lệ tương tác
0.5%
2.94N 52
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Jonas Blue Daily Followers (1 năm gần đây)
Jonas Blue Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Jonas Blue Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Jonas Blue @Jonas Blue
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Always Be There with @louisa 🫶 OUT NOW