Jonathan Lewis Instagram Stats & Analytics Dashboard

Jonathan Lewis Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-17 23:11:05Đang tính toán
Tổng số đăng ký32.77N
Chú ý1.85N
Bài viết36
Xếp hạng toàn cầu
1,566,374th (Top 16.7%)
Sao điểm Nox
3.3
Có tiềm năng(Top 5.6%)
tỷ lệ tương tác
5.7%
1.79N 80
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Jonathan Lewis Daily Followers (1 năm gần đây)
Jonathan Lewis Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Jonathan Lewis Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Jonathan Lewis @Jonathan Lewis
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Pro footballer | IJU Colorado Rapids | US Men’s National Team🇺🇸 “Stay Strong, Be Brave and Go Beyond” -CR7