John Wayne Parr 🇦🇺 Instagram Stats & Analytics Dashboard

John Wayne Parr 🇦🇺 Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-25 21:12:22Đang tính toán
Tổng số đăng ký399.46N
Chú ý1.77N
Bài viết6.48N
Xếp hạng toàn cầu
104,633rd (Top 1.7%)
Sao điểm Nox
2.65
Nên suy nghĩ thêm(Top 15.9%)
tỷ lệ tương tác
1.1%
4.45N 129
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
John Wayne Parr 🇦🇺 Daily Followers (1 năm gần đây)
John Wayne Parr 🇦🇺 Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
John Wayne Parr 🇦🇺 Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
John Wayne Parr 🇦🇺 @John Wayne Parr 🇦🇺
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
10x World Muay Thai Champion. Australian Boxing Champion. Muay Thai & Boxing record 149 fights, 110 wins, 56 ko’s Owner Boonchu gym Monster Energy