johnnygoldstein Instagram Stats & Analytics Dashboard

johnnygoldstein Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-02-15 23:16:20Đang tính toán
Tổng số đăng ký8.19N
Chú ý1.27N
Bài viết1.06N
Xếp hạng toàn cầu
298,363rd (Top 25.6%)
Sao điểm Nox
1.4
Nên suy nghĩ thêm(Top 48.6%)
tỷ lệ tương tác
3.3%
233 38
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
johnnygoldstein Daily Followers (1 năm gần đây)
johnnygoldstein Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
johnnygoldstein Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
johnnygoldstein @johnnygoldstein
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Music Producer • Wait by @official_flo out now! 🔥 • MGMT: @plushmanagement | @atonbh • @1emilygracey