Joey Instagram Stats & Analytics Dashboard

Joey Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-11-22 04:26:41Đang tính toán
Tổng số đăng ký1.01TR
Chú ý381
Bài viết983
Xếp hạng toàn cầu
36,967th (Top 1%)
Sao điểm Nox
4.02
Đáng hợp tác(Top 1%)
tỷ lệ tương tác
4.4%
44.91N 92
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Joey Daily Followers (1 năm gần đây)
Joey Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Joey Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Joey @Joey
Quốc gia Đức
Ngôn ngữ Tiếng Đức
Thẻ kênh
war
Giới thiệu
Hi, ich bin Joey! *** ____ Impressum: youtube.com/joeysjungle