J O E J O N A S Instagram Stats & Analytics Dashboard

J O E J O N A S Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-23 03:50:13Đang tính toán
Tổng số đăng ký12.83TR
Chú ý356
Bài viết4.28N
Xếp hạng toàn cầu
1,029th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.15
Nên suy nghĩ thêm(Top 38.3%)
tỷ lệ tương tác
1.3%
168.39N 470
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
J O E J O N A S Daily Followers (1 năm gần đây)
J O E J O N A S Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
J O E J O N A S Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác