Jody Morlock Instagram Stats & Analytics Dashboard

Jody Morlock Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-11 15:01:58Đang tính toán
Tổng số đăng ký3.75N
Chú ý2.5N
Bài viết2.76N
Xếp hạng toàn cầu
1,112,511th (Top 42.8%)
Sao điểm Nox
0.66
Nên suy nghĩ thêm(Top 69.8%)
tỷ lệ tương tác
1.2%
44 1
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Jody Morlock Daily Followers (1 năm gần đây)
Jody Morlock Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Jody Morlock Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Jody Morlock @Jody Morlock
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Artist, with alien DNA. - available for commissions, interior projects and murals. Portfolio jodymorlock.com