Antonio Carlos Jobim Instagram Stats & Analytics Dashboard

Antonio Carlos Jobim Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-22 17:54:47Đang tính toán
Tổng số đăng ký72.66N
Chú ý180
Bài viết449
Xếp hạng toàn cầu
522,634th (Top 10.8%)
Sao điểm Nox
4.04
Đáng hợp tác(Top 1%)
tỷ lệ tương tác
7.7%
5.46N 126
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Antonio Carlos Jobim Daily Followers (1 năm gần đây)
Antonio Carlos Jobim Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Antonio Carlos Jobim Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác