joaodurt Instagram Stats & Analytics Dashboard

joaodurt Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-04-20 21:17:39Đang tính toán
Tổng số đăng ký40.89N
Chú ý238
Bài viết221
Xếp hạng toàn cầu
283,009th (Top 16.4%)
Sao điểm Nox
1.74
Nên suy nghĩ thêm(Top 46.8%)
tỷ lệ tương tác
1.8%
677 37
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
joaodurt Daily Followers (1 năm gần đây)
joaodurt Engagement Post
Bài đăngIGTV
joaodurt @joaodurt
Quốc gia Brazil
Ngôn ngữ Tiếng Bồ Đào Nha
Thẻ kênh
Giới thiệu
200K TIKTOK 🔥