Joanna Koroniewska - Dowbor Instagram Stats & Analytics Dashboard

Joanna Koroniewska - Dowbor Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-24 17:20:22Đang tính toán
Tổng số đăng ký687.99N
Chú ý1.75N
Bài viết2.84N
Xếp hạng toàn cầu
59,039th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.19
Nên suy nghĩ thêm(Top 36.5%)
tỷ lệ tương tác
1.1%
7N 266
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Joanna Koroniewska - Dowbor Daily Followers (1 năm gần đây)
Joanna Koroniewska - Dowbor Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Joanna Koroniewska - Dowbor Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Joanna Koroniewska - Dowbor @Joanna Koroniewska - Dowbor
Quốc gia Ba Lan
Ngôn ngữ Ba Lan
Thẻ kênh
Giới thiệu
#dowboryBEhappy 🤍