Joanna Jedrzejczyk Instagram Stats & Analytics Dashboard

Joanna Jedrzejczyk Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-12 23:58:43Đang tính toán
Tổng số đăng ký2.03TR
Chú ý7.44N
Bài viết5.56N
Xếp hạng toàn cầu
13,929th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.06
Nên suy nghĩ thêm(Top 40.7%)
tỷ lệ tương tác
0.4%
7.49N 96
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Joanna Jedrzejczyk Daily Followers (1 năm gần đây)
Joanna Jedrzejczyk Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Joanna Jedrzejczyk Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Joanna Jedrzejczyk @Joanna Jedrzejczyk
Quốc gia Ba Lan
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Ps28,7-8🙏🏼 CEO @mylabs_pl 🌟 @jjstarsfoundation 🖤 @ufc 💥 @monsterenergy 📈 @xtb_polska 🧃 @4swiss 👟 @puma 🏋🏻‍♀️ @zipro.fitness