Joan Broch Instagram Stats & Analytics Dashboard

Joan Broch Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-13 14:55:49Đang tính toán
Tổng số đăng ký8.18N
Chú ý970
Bài viết65
Xếp hạng toàn cầu
876,849th (Top 32.9%)
Sao điểm Nox
2.87
Nên suy nghĩ thêm(Top 10.8%)
tỷ lệ tương tác
19.7%
1.48N 128
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Joan Broch Daily Followers (1 năm gần đây)
Joan Broch Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Joan Broch Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Joan Broch @Joan Broch
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Thẻ kênh
Giới thiệu
#dancer ♌️ #choreographer 😈 @homedancestudio @girosdanceacademy @weaintregular @connectiondancecenter @la.caja.negra