Jhenifer Fogaça Instagram Stats & Analytics Dashboard

Jhenifer Fogaça Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2021-09-24 17:01:43Đang tính toán
Tổng số đăng ký256.78N
Chú ý2.42N
Bài viết1.44N
Xếp hạng toàn cầu
28,924th (Top 3.6%)
Sao điểm Nox
2.03
Nên suy nghĩ thêm(Top 25.9%)
tỷ lệ tương tác
1.7%
4.3N42
Thu nhập dự tính
5.17TR (Mỗi bài viết)
CPM 136.5N-341.25N
Jhenifer Fogaça Daily Followers (1 năm gần đây)
Jhenifer Fogaça Engagement Post
Bài đăngIGTV
Jhenifer Fogaça @Jhenifer Fogaça
Quốc gia Brazil
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Curitiba /Paraná ☝🏻☝🏻 ❤️👇🏻 Conta segundaria @jheniferfogaca_ My empresa @loucospordonuts_ 🍩❤️
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)