Jet Fashion Instagram Stats & Analytics Dashboard

Jet Fashion Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-12 13:54:50Đang tính toán
Tổng số đăng ký200.14N
Chú ý417
Bài viết2.31N
Xếp hạng toàn cầu
248,044th (Top 2.8%)
Sao điểm Nox
2.04
Nên suy nghĩ thêm(Top 41.6%)
tỷ lệ tương tác
0.4%
819 11
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Jet Fashion Daily Followers (1 năm gần đây)
Jet Fashion Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Jet Fashion Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Jet Fashion @Jet Fashion
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Like what you see? Hit the follow button and never miss out on great fashion again!