Jesus Lumma 🌸 Instagram Stats & Analytics Dashboard

Jesus Lumma 🌸 Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-25 23:56:50Đang tính toán
Tổng số đăng ký19.48N
Chú ý4.65N
Bài viết343
Xếp hạng toàn cầu
1,694,066th (Top 27.0%)
Sao điểm Nox
3.12
Có tiềm năng(Top 9.1%)
tỷ lệ tương tác
3.6%
615 80
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Jesus Lumma 🌸 Daily Followers (1 năm gần đây)
Jesus Lumma 🌸 Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Jesus Lumma 🌸 Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Jesus Lumma 🌸 @Jesus Lumma 🌸
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Bồ Đào Nha
Thẻ kênh
Giới thiệu
𝘔𝘶𝘭𝘵𝘪𝘈𝘳𝘵𝘪𝘴𝘵𝘢 • 𝘗𝘢𝘭𝘦𝘴𝘵𝘳𝘢𝘯𝘵𝘦 • 𝘗𝘭𝘶𝘳𝘢𝘭𝘪𝘥𝘢𝘥𝘦𝘴 𝘏𝘶𝘮𝘢𝘯𝘢𝘴 • 𝘈𝘧𝘦𝘵𝘰𝘴 𝘗𝘰𝘴𝘪𝘵𝘪𝘷𝘰𝘴 • 𝘈𝘮𝘰𝘳 𝘦𝘮 𝘈çã𝘰🌈🌍 @redeafeta 🏆🎶Trilha Novela da Globo 💜 #trans não binárie Veja+👇🏼