JESS BAILEY Instagram Stats & Analytics Dashboard

JESS BAILEY Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-02 17:41:28Đang tính toán
Tổng số đăng ký157.09N
Chú ý1.11N
Bài viết2.33N
Xếp hạng toàn cầu
183,594th (Top 5.8%)
Sao điểm Nox
2.07
Nên suy nghĩ thêm(Top 38.7%)
tỷ lệ tương tác
1.6%
2.5N 30
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
JESS BAILEY Daily Followers (1 năm gần đây)
JESS BAILEY Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
JESS BAILEY Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
JESS BAILEY @JESS BAILEY
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
— Jesus, fashion, home, & everyday life — [email protected]