JESS WISEMAN Instagram Stats & Analytics Dashboard

JESS WISEMAN Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-24 21:59:08Đang tính toán
Tổng số đăng ký10.63N
Chú ý1.23N
Bài viết55
Xếp hạng toàn cầu
2,213,565th (Top 38.2%)
Sao điểm Nox
2.65
Nên suy nghĩ thêm(Top 15.8%)
tỷ lệ tương tác
22.3%
2.28N 82
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
JESS WISEMAN Daily Followers (1 năm gần đây)
JESS WISEMAN Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
JESS WISEMAN Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
JESS WISEMAN @JESS WISEMAN
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
#NFT Ξ 🇬🇧|20yrs| 3D Motion Graphics for: Billionaire Boys Club x Reebok, Vandythepink, Doja Cat, Jack Harlow, etc Sponsored by @wacom 3D link in bio