Jeremy Bernard Instagram Stats & Analytics Dashboard

Jeremy Bernard Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-31 08:00:41Đang tính toán
Tổng số đăng ký28.62N
Chú ý1.04N
Bài viết907
Xếp hạng toàn cầu
1,457,662nd (Top 20.1%)
Sao điểm Nox
1.6
Nên suy nghĩ thêm(Top 52.4%)
tỷ lệ tương tác
2.5%
715 13
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Jeremy Bernard Daily Followers (1 năm gần đây)
Jeremy Bernard Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Jeremy Bernard Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Jeremy Bernard @Jeremy Bernard
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
📷 // #adventure & #sports #photographer 🧑🏻‍🍼 // father of @andreabasecamp 📎 // Co-founder of @neufdixieme 🙏🏻 // @fstopgear