Jenny Milkowski Instagram Stats & Analytics Dashboard

Jenny Milkowski Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2021-10-12 08:53:46Đang tính toán
Tổng số đăng ký49.93N
Chú ý3.34N
Bài viết5.5N
Xếp hạng toàn cầu
81,110th (Top 10.0%)
Sao điểm Nox
4.3
Đáng hợp tác(Top 1%)
tỷ lệ tương tác
3.8%
1.72N157
Thu nhập dự tính
2.96TR (Mỗi bài viết)
CPM 227.5N-409.5N
Jenny Milkowski Daily Followers (1 năm gần đây)
Jenny Milkowski Engagement Post
Jenny Milkowski @Jenny Milkowski
Quốc gia Đan Mạch
Ngôn ngữ Tiếng Đan Mạch
Giới thiệu
Chicago ✈️ San Diego Emmy Winning TV Host & Storyteller/Producer I walk my 🐱 @picklecatpotatocat 1st Gen 🇵🇱 💯 TikTok: jennymilkowski TAP THIS ⬇️p