Jennie 💛 Instagram Stats & Analytics Dashboard

Jennie 💛 Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-27 00:46:55Đang tính toán
Tổng số đăng ký929.76N
Chú ý522
Bài viết828
Xếp hạng toàn cầu
39,583rd (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.05
Nên suy nghĩ thêm(Top 41.9%)
tỷ lệ tương tác
1.2%
10.68N 270
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Jennie 💛 Daily Followers (1 năm gần đây)
Jennie 💛 Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Jennie 💛 Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Jennie 💛 @Jennie 💛
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
This is me😘