Jenna Ezarik Instagram Stats & Analytics Dashboard

Jenna Ezarik Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2021-10-28 02:43:24Đang tính toán
Tổng số đăng ký363.77N
Chú ý680
Bài viết2.71N
Xếp hạng toàn cầu
22,680th (Top 2.8%)
Sao điểm Nox
2.11
Nên suy nghĩ thêm(Top 22.0%)
tỷ lệ tương tác
1.7%
6.2N68
Thu nhập dự tính
19.31TR (Mỗi bài viết)
CPM 568.75N-659.75N
Jenna Ezarik Daily Followers (1 năm gần đây)
Jenna Ezarik Engagement Post
Jenna Ezarik @Jenna Ezarik
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
⛅️🐶✈️🍪 [email protected] / jennaezarik.eth New video! ⬇️