JenJoon Instagram Stats & Analytics Dashboard

JenJoon Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-27 14:38:06Đang tính toán
Tổng số đăng ký307.7N
Chú ý32
Bài viết159
Xếp hạng toàn cầu
153,303rd (Top 1.5%)
Sao điểm Nox
2.1
Nên suy nghĩ thêm(Top 39.0%)
tỷ lệ tương tác
2.0%
6.2N 33
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
JenJoon Daily Followers (1 năm gần đây)
JenJoon Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
JenJoon Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
JenJoon @JenJoon
Quốc gia Tunisia
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Booking : +21655102071