Jenifer Instagram Stats & Analytics Dashboard

Jenifer Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-20 10:17:45Đang tính toán
Tổng số đăng ký869.42N
Chú ý356
Bài viết996
Xếp hạng toàn cầu
44,800th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.03
Nên suy nghĩ thêm(Top 42.0%)
tỷ lệ tương tác
1.2%
9.92N 294
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Jenifer Daily Followers (1 năm gần đây)
Jenifer Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Jenifer Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Jenifer @Jenifer
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Pháp
Thẻ kênh
Giới thiệu
Album n°9 disponible en précommande le 26.09 à 10h