Jenifer Lewis Instagram Stats & Analytics Dashboard

Jenifer Lewis Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-10-24 03:21:53Đang tính toán
Tổng số đăng ký1.27TR
Chú ý1.92N
Bài viết616
Xếp hạng toàn cầu
25,999th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.16
Nên suy nghĩ thêm(Top 37.5%)
tỷ lệ tương tác
0.8%
9.76N 241
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Jenifer Lewis Daily Followers (1 năm gần đây)
Jenifer Lewis Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Jenifer Lewis Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác