Jeff Buckley Instagram Stats & Analytics Dashboard

Jeff Buckley Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-12 11:59:17Đang tính toán
Tổng số đăng ký84.64N
Chú ý16
Bài viết143
Xếp hạng toàn cầu
268,118th (Top 10.2%)
Sao điểm Nox
3.78
Có tiềm năng(Top 2.1%)
tỷ lệ tương tác
9.6%
8.01N 118
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Jeff Buckley Daily Followers (1 năm gần đây)
Jeff Buckley Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Jeff Buckley Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Jeff Buckley @Jeff Buckley
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
The Official Jeff Buckley Instagram