Jean Lassalle Instagram Stats & Analytics Dashboard

Jean Lassalle Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-20 05:12:43Đang tính toán
Tổng số đăng ký112.46N
Chú ý92
Bài viết555
Xếp hạng toàn cầu
489,643rd (Top 5.1%)
Sao điểm Nox
3.93
Có tiềm năng(Top 1%)
tỷ lệ tương tác
7.1%
7.93N 67
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Jean Lassalle Daily Followers (1 năm gần đây)
Jean Lassalle Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Jean Lassalle Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Jean Lassalle @Jean Lassalle
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Pháp
Thẻ kênh
Giới thiệu
Député des Pyrénées-Atlantiques / Président de l'APMM, de la Marche Citoyenne et de Résistons ! 🇫🇷