Jeanie Annan-lewin Instagram Stats & Analytics Dashboard

Jeanie Annan-lewin Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-22 15:17:58Đang tính toán
Tổng số đăng ký25.45N
Chú ý974
Bài viết9.41N
Xếp hạng toàn cầu
1,051,563rd (Top 22.0%)
Sao điểm Nox
1.48
Nên suy nghĩ thêm(Top 57.4%)
tỷ lệ tương tác
0.6%
146 2
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Jeanie Annan-lewin Daily Followers (1 năm gần đây)
Jeanie Annan-lewin Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Jeanie Annan-lewin Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Jeanie Annan-lewin @Jeanie Annan-lewin
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
💞 Stylist | Creative director @theperfectmagazine