jdevisefb Instagram Stats & Analytics Dashboard

jdevisefb Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-01-07 02:41:33Đang tính toán
Tổng số đăng ký36.39N
Chú ý16
Bài viết318
Xếp hạng toàn cầu
136,935th (Top 13.2%)
Sao điểm Nox
4.46
Đáng hợp tác(Top 1%)
tỷ lệ tương tác
5.7%
2.01N 39
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
jdevisefb Daily Followers (1 năm gần đây)
jdevisefb Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
jdevisefb Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
jdevisefb @jdevisefb
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
1.2M on TikTok | Streams everyday -> FB.GG/TheJDevise | Powered by @gfuelenergy For Business: ***