Jazmín Badía Instagram Stats & Analytics Dashboard

Jazmín Badía Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-22 12:47:23Đang tính toán
Tổng số đăng ký29.49N
Chú ý1.99N
Bài viết21
Xếp hạng toàn cầu
951,146th (Top 20.1%)
Sao điểm Nox
3.27
Có tiềm năng(Top 6.9%)
tỷ lệ tương tác
10.3%
2.97N 72
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Jazmín Badía Daily Followers (1 năm gần đây)
Jazmín Badía Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Jazmín Badía Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Jazmín Badía @Jazmín Badía
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Thẻ kênh
Giới thiệu
💫 Soy productora y me gusta sacar fotos 📸 @vorterixok