JayFit Instagram Stats & Analytics Dashboard

JayFit Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-26 22:34:49Đang tính toán
Tổng số đăng ký13.6N
Chú ý3.08N
Bài viết967
Xếp hạng toàn cầu
2,226,313th (Top 33.6%)
Sao điểm Nox
1.06
Nên suy nghĩ thêm(Top 66.6%)
tỷ lệ tương tác
0.8%
100 13
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
JayFit Daily Followers (1 năm gần đây)
JayFit Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
JayFit Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
JayFit @JayFit
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
𝐇𝐲𝐫𝐨𝐱 𝐄𝐥𝐢𝐭𝐞 - Qualified Personal Trainer Great British Athlete, Ironman, Ultra-marathoner JAYFIT10 - Hyrox Code 🔥