Jay Armstrong Johnson Instagram Stats & Analytics Dashboard

Jay Armstrong Johnson Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-01 10:27:23Đang tính toán
Tổng số đăng ký46.65N
Chú ý3.09N
Bài viết2.36N
Xếp hạng toàn cầu
339,021st (Top 14.9%)
Sao điểm Nox
1.86
Nên suy nghĩ thêm(Top 44.8%)
tỷ lệ tương tác
3.2%
1.46N 33
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Jay Armstrong Johnson Daily Followers (1 năm gần đây)
Jay Armstrong Johnson Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Jay Armstrong Johnson Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Jay Armstrong Johnson @Jay Armstrong Johnson
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Creative producer. Performer. Activist. Cat dad to @barnabyandgus. Broadway: @phantomopera @onthetownnyc TV: @abcquantico