Jason Reitman Instagram Stats & Analytics Dashboard

Jason Reitman Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-01 21:30:08Đang tính toán
Tổng số đăng ký78.23N
Chú ý360
Bài viết547
Xếp hạng toàn cầu
251,378th (Top 11.0%)
Sao điểm Nox
3.8
Có tiềm năng(Top 1.6%)
tỷ lệ tương tác
13.7%
10.33N 380
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Jason Reitman Daily Followers (1 năm gần đây)
Jason Reitman Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Jason Reitman Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Jason Reitman @Jason Reitman
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Thank You For Smoking, Juno, Up In The Air, Young Adult, Labor Day, MW&C, Tully, The Front Runner, Ghostbusters: Afterlife