Jason Chen 陳以桐 Instagram Stats & Analytics Dashboard

Jason Chen 陳以桐 Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-08-01 12:17:24Đang tính toán
Tổng số đăng ký524.83N
Chú ý267
Bài viết3.29N
Xếp hạng toàn cầu
77,292nd (Top 1.1%)
Sao điểm Nox
2.02
Nên suy nghĩ thêm(Top 43.6%)
tỷ lệ tương tác
2.8%
14.37N 105
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Jason Chen 陳以桐 Daily Followers (1 năm gần đây)
Jason Chen 陳以桐 Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Jason Chen 陳以桐 Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Jason Chen 陳以桐 @Jason Chen 陳以桐
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
#MusicNeverSleeps 📧 [email protected] 🎶 TikTok : jasondchen