Jarom Su’a Instagram Stats & Analytics Dashboard

Jarom Su’a Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-22 18:11:16Đang tính toán
Tổng số đăng ký35.19N
Chú ý1.17N
Bài viết31
Xếp hạng toàn cầu
873,116th (Top 18.1%)
Sao điểm Nox
3.31
Có tiềm năng(Top 6.5%)
tỷ lệ tương tác
9.6%
3.28N 92
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Jarom Su’a Daily Followers (1 năm gần đây)
Jarom Su’a Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Jarom Su’a Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Jarom Su’a @Jarom Su’a
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
tones & textures. billboard charting producer. @pulserecording @beatclub 🇦🇷🇼🇸 NEW SONG “EN CARTAGENA” out now!!