JJ Moser Instagram Stats & Analytics Dashboard

JJ Moser Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-27 20:05:15Đang tính toán
Tổng số đăng ký3.73N
Chú ý677
Bài viết24
Xếp hạng toàn cầu
3,912,757th (Top 56.9%)
Sao điểm Nox
2.37
Nên suy nghĩ thêm(Top 24.3%)
tỷ lệ tương tác
32.6%
1.19N 22
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
JJ Moser Daily Followers (1 năm gần đây)
JJ Moser Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
JJ Moser Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
JJ Moser @JJ Moser
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
nhl
Giới thiệu
🇨🇭Swiss origin 🏒Ice Hockey Player @arizonacoyotes