Jane Jabre Instagram Stats & Analytics Dashboard

Jane Jabre Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-15 13:59:42Đang tính toán
Tổng số đăng ký345.86N
Chú ý303
Bài viết246
Xếp hạng toàn cầu
131,490th (Top 1.4%)
Sao điểm Nox
3.76
Có tiềm năng(Top 2.0%)
tỷ lệ tương tác
6.3%
21.77N 132
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Jane Jabre Daily Followers (1 năm gần đây)
Jane Jabre Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Jane Jabre Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Jane Jabre @Jane Jabre
Quốc gia Lebanon
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
🌸 || TikTok: 1.8M+ 🍃 || Email for business inquiries ✏️ || AUB - Bio PreMed