Jana Viscardi Instagram Stats & Analytics Dashboard

Jana Viscardi Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2021-10-13 15:01:29Đang tính toán
Tổng số đăng ký46.64N
Chú ý3.59N
Bài viết1.22N
Xếp hạng toàn cầu
84,059th (Top 10.3%)
Sao điểm Nox
3.98
Có tiềm năng(Top 1%)
tỷ lệ tương tác
3.8%
1.68N 68
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Jana Viscardi Daily Followers (1 năm gần đây)
Jana Viscardi Engagement Post
Bài đăngIGTV
Jana Viscardi @Jana Viscardi
Quốc gia Brazil
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Doutora em Linguística pela UNICAMP 🗣 Como nos comunicamos importa Convites e propostas: [email protected] INSCREVA-SE NOS CURSOS👇🏽