jamiezekofsky Instagram Stats & Analytics Dashboard

jamiezekofsky Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-04-04 12:47:01Đang tính toán
Tổng số đăng ký2.34N
Chú ý1.36N
Bài viết679
Xếp hạng toàn cầu
690,187th (Top 46.6%)
Sao điểm Nox
2.33
Nên suy nghĩ thêm(Top 24.9%)
tỷ lệ tương tác
11.4%
241 27
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
jamiezekofsky Daily Followers (1 năm gần đây)
jamiezekofsky Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
jamiezekofsky Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
jamiezekofsky @jamiezekofsky
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu