Jamie xx Instagram Stats & Analytics Dashboard

Jamie xx Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-08-19 21:03:24Đang tính toán
Tổng số đăng ký315.17N
Chú ý132
Bài viết272
Xếp hạng toàn cầu
140,928th (Top 1.8%)
Sao điểm Nox
2.02
Nên suy nghĩ thêm(Top 43.5%)
tỷ lệ tương tác
1.3%
3.88N 55
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Jamie xx Daily Followers (1 năm gần đây)
Jamie xx Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Jamie xx Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Jamie xx @Jamie xx
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu