Jam + Rico Instagram Stats & Analytics Dashboard

Jam + Rico Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2019-06-20 23:03:11Đang tính toán
Tổng số đăng ký2.28N
Chú ý1.09N
Bài viết405
Xếp hạng toàn cầu
306,330th (Top 38.2%)
Sao điểm Nox
0.77
Nên suy nghĩ thêm(Top 46.4%)
tỷ lệ tương tác
0%
0 0
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Jam + Rico Daily Followers (1 năm gần đây)
Jam + Rico Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV

Không có dữ liệu

Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Jam + Rico Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Jam + Rico @Jam + Rico
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ
Thẻ kênh
Giới thiệu
💎Seen in @refinery29 & @harpersbazaarus 📍NYC Women & Black Owned ✋🏽made in NYC and India ☀️Wholesale & Retail 🌈Sold @warestheshop @theshopessence