Jalizé Instagram Stats & Analytics Dashboard

Jalizé Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-25 03:10:35Đang tính toán
Tổng số đăng ký50.71N
Chú ý122
Bài viết658
Xếp hạng toàn cầu
818,798th (Top 13.9%)
Sao điểm Nox
1.7
Nên suy nghĩ thêm(Top 50.7%)
tỷ lệ tương tác
0.4%
190 2
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Jalizé Daily Followers (1 năm gần đây)
Jalizé Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Jalizé Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Jalizé @Jalizé
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
LUXURY WEAR FOR URBAN DIVAS Founded by @alisa.jalize Swiss Brand worldwide shipping