Jai Lennard Instagram Stats & Analytics Dashboard

Jai Lennard Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-06 11:01:38Đang tính toán
Tổng số đăng ký4.21N
Chú ý2.23N
Bài viết738
Xếp hạng toàn cầu
993,501st (Top 41.2%)
Sao điểm Nox
2.42
Nên suy nghĩ thêm(Top 19.1%)
tỷ lệ tương tác
4.3%
164 15
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Jai Lennard Daily Followers (1 năm gần đây)
Jai Lennard Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Jai Lennard Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Jai Lennard @Jai Lennard
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Photographer + Artist NY • LA • SF Founder, @colorpositiveco