JAGNE® Instagram Stats & Analytics Dashboard

JAGNE® Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-11 07:52:57Đang tính toán
Tổng số đăng ký4.15N
Chú ý1
Bài viết59
Xếp hạng toàn cầu
1,070,867th (Top 41.4%)
Sao điểm Nox
3.48
Có tiềm năng(Top 4.2%)
tỷ lệ tương tác
7.3%
298 4
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
JAGNE® Daily Followers (1 năm gần đây)
JAGNE® Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
JAGNE® Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
JAGNE® @JAGNE®
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Indonesia
Thẻ kênh
Giới thiệu
Luxury Wear