Jagmeet Singh Instagram Stats & Analytics Dashboard

Jagmeet Singh Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-08-01 03:29:49Đang tính toán
Tổng số đăng ký699.64N
Chú ý612
Bài viết1.84N
Xếp hạng toàn cầu
55,270th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.09
Nên suy nghĩ thêm(Top 40.2%)
tỷ lệ tương tác
1.0%
6.7N 356
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Jagmeet Singh Daily Followers (1 năm gần đây)
Jagmeet Singh Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Jagmeet Singh Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Jagmeet Singh @Jagmeet Singh
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Pronounced Jug(rhymes with hug)-MEET! Leader of Canada's NDP // Le chef du NPD du Canada TEXT ME 613-801-8210 Twitter: theJagmeetSingh