JACQUEMUS Instagram Stats & Analytics Dashboard

JACQUEMUS Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-22 20:27:18Đang tính toán
Tổng số đăng ký5.06TR
Chú ý1.2N
Bài viết7.79N
Xếp hạng toàn cầu
3,985th (Top 1%)
Sao điểm Nox
3.77
Có tiềm năng(Top 1.8%)
tỷ lệ tương tác
6.2%
310.04N 2.75N
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
JACQUEMUS Daily Followers (1 năm gần đây)
JACQUEMUS Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
JACQUEMUS Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
JACQUEMUS @JACQUEMUS
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Pháp
Thẻ kênh
Giới thiệu
JE M'APPELLE SIMON PORTE JACQUEMUS, J'AIME LE BLEU ET LE BLANC, LES RAYURES, LE SOLEIL, LES FRUITS, LA VIE, LA POÉSIE, MARSEILLE ET LES ANNÉES 80. 🌈