Jacqueline B. Arnold Instagram Stats & Analytics Dashboard

Jacqueline B. Arnold Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-24 00:28:16Đang tính toán
Tổng số đăng ký5.09N
Chú ý1.4N
Bài viết778
Xếp hạng toàn cầu
2,591,502nd (Top 47.9%)
Sao điểm Nox
2.47
Nên suy nghĩ thêm(Top 19.6%)
tỷ lệ tương tác
8.3%
403 21
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Jacqueline B. Arnold Daily Followers (1 năm gần đây)
Jacqueline B. Arnold Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Jacqueline B. Arnold Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Jacqueline B. Arnold @Jacqueline B. Arnold
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Actor. Singer. Vocal Coach. La Chocolat in @moulinrougebway Co-Founder @thekitchenchemists Mom to @rockothetravelingdog Wife to @shannon.arnold02