Jaclyn Gee Instagram Stats & Analytics Dashboard

Jaclyn Gee Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-22 03:07:43Đang tính toán
Tổng số đăng ký26.87N
Chú ý424
Bài viết968
Xếp hạng toàn cầu
1,869,950th (Top 19.2%)
Sao điểm Nox
1.5
Nên suy nghĩ thêm(Top 54.6%)
tỷ lệ tương tác
1.4%
366 11
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Jaclyn Gee Daily Followers (1 năm gần đây)
Jaclyn Gee Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Jaclyn Gee Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Jaclyn Gee @Jaclyn Gee
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
singer, mama, wifey. welcome to my world 🤍