Jack Wills Instagram Stats & Analytics Dashboard

Jack Wills Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-08-31 18:05:01Đang tính toán
Tổng số đăng ký275.62N
Chú ý349
Bài viết5.46N
Xếp hạng toàn cầu
168,267th (Top 2.0%)
Sao điểm Nox
2.11
Nên suy nghĩ thêm(Top 39.6%)
tỷ lệ tương tác
0.1%
305 6
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Jack Wills Daily Followers (1 năm gần đây)
Jack Wills Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Jack Wills Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Jack Wills @Jack Wills
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
#JUSTJACK Our latest denim drop is here👖Shop our 2 for £70 deal across all jeans today! 🔥