I V A N A | D E C O N T Instagram Stats & Analytics Dashboard

I V A N A | D E C O N T Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-05 14:05:11Đang tính toán
Tổng số đăng ký17.78N
Chú ý821
Bài viết274
Xếp hạng toàn cầu
573,508th (Top 24.0%)
Sao điểm Nox
1.73
Nên suy nghĩ thêm(Top 46.6%)
tỷ lệ tương tác
2.3%
408 8
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
I V A N A | D E C O N T Daily Followers (1 năm gần đây)
I V A N A | D E C O N T Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
I V A N A | D E C O N T Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
I V A N A | D E C O N T @I V A N A | D E C O N T
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Thẻ kênh
Giới thiệu
👉🏻TV HOST 📍México 💌 [email protected]