✰ Ayumi ✰ Instagram Stats & Analytics Dashboard

✰ Ayumi ✰ Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-05-27 22:19:57Đang tính toán
Tổng số đăng ký5.23N
Chú ý356
Bài viết168
Xếp hạng toàn cầu
825,449th (Top 37.5%)
Sao điểm Nox
2.54
Nên suy nghĩ thêm(Top 16.2%)
tỷ lệ tương tác
4.9%
234 24
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
✰ Ayumi ✰ Daily Followers (1 năm gần đây)
✰ Ayumi ✰ Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
✰ Ayumi ✰ Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
✰ Ayumi ✰ @✰ Ayumi ✰
Quốc gia Đức
Ngôn ngữ Tiếng Đức
Thẻ kênh
Giới thiệu
🇵🇪🇯🇵🇺🇸 dancer•actress•model dance rep @go2talent managers @dreamtalentlife volaaa 🦋